I forrige uke tok Høyres byrådslederkandidat Monica Mæland til orde for at man skulle utvide utbyggingen på flyplassveien til fire istedenfor tre felt. Bakgrunnen for dette er at det ekstra feltet ikke vil føre til store ekstrakostnader, ifølge veisjef Ole Christian Torpp. Det vil også være svært mye rimeligere å legge til det fjerde feltet nå fremfor å måtte bygge ut på ny om få år når kapasitetsgrensen virkelig er sprengt.

Utbyggingen av Flyplassveien til fire felt vil heller ikke ta særlig lang tid. Høyre ser på det som svært positivt at man kan løse opp en stor flaskehals i trafikken uten at det skal koste mye, og uten at det skal ta mye ekstra tid med byggingen.

Ønsket om å utvide fra tre til fire felt vil ikke gå på bekostning av det tidligere vedtatte Bergensprogrammet. Dette er helt uavhengig av bybanen og andre samferdselsinvesteringer i Bergen. Man har vedtatt å bygge en trefelts vei, men oppdager underveis at det ikke vil koste så mye mer å bygge fire felt. På en veistrekning med store kapasitetsproblemer, kan dette umulig være en dårlig idé. Vi var derfor skuffet da byrådslederen i forrige uke var svært kritisk til forslaget. Det er gledelig å se at Strøm-Erichsen nå har ombestemt seg, det viser at det kanskje kan være en snev av fornuft i Ap sine kontorer en gang iblant.

Hans E. Seim, bystyremedlem for Høyre