Her kommer til en forandring en liten solskinnshistorie:

30. september i år sendte vår utmerkede samarbeidspartner, BK Florvaag Bruk, en søknad på vegne av min kone og meg til Byggesaksavdelingen i Bergen kommune. Vi ønsker å rive vårt egentlig trivelige sommerhus på Espeland i Fana og bygge helårsbolig i stedet. Søknaden var i utgangspunktet ikke helt ukomplisert. Den skulle først til Statens vegvesen i Fyllingsdalen for aksept om avkjørsel fra fylkesveien, deretter tilbake til Byggesaksavdelingen. Der skulle det tas stilling til både riving av sommerhuset, bruksendring og bygging av bolighus, såkalt Tillatelse i ett trinn. Vi ligger i flystøysonen og er dessuten innenfor 100 metersbeltet fra sjøen. I tillegg vil avstanden mellom nybygget og grenselinjen mot to av våre hyggelige naboer være mindre enn 4 meter.

Sammen med Florvaag Bruk tok vi oss tid til å påse at alle formaliteter var ivaretatt før søknaden ble sendt. Likevel var vi forberedt på at saksbehandlingen kunne ta tid. I den grad noen av oss var bekymret var det høyst ubegrunnet. Etter tre uker, 21. oktober, hadde Byggesaksavdelingen gjort jobben og kunne avgi sin tillatelse i ett trinn. Alle relevante problemstillinger knyttet til søknaden var grundig omtalt i svarbrevet før den hyggelige konklusjon ble trukket.

Alt har tydeligvis gått på skinner, både hos Statens vegvesen og Byggesaksavdelingen i Bergen kommune. Nå lurer vi bare på om saksbehandlingen er ny kretsrekord, kanskje også norsk rekord, hensyn tatt til søknadens kompleksitet?*

Av Agnar Clausen, storfornøyd husbyggsøker