Uansett om dere handler på Torget eller ikke, det er helt uinteressant i denne sammenhengen. Det er byens befolkning sitt torg.

Jeg som torghandler føler meg privilegert at så mange bryr seg og har følelser for Torget. Alle innlegg i BT er like verdifulle.

Jeg har registrert at mange som har skrevet innlegg har stor forståelse for at noe må gjøres, spesielt på vinterstid, hvis vi skal beholde og ivareta torghandlerne og ikke minst rekruttere nye og unge krefter. Vi som driver tradisjonell torghandel, (frukt, grønt, blomster, fisk og egenproduserte varer), har en gjennomsnittsalder på 55 år. Det taler i grunnen for seg selv at Torget er i fare for å dø ut på vinterstid.

Personlig har jeg et håp om å stå hele året på Torget. Det jeg selger tilsier at jeg ikke kan stå på vinterstid. Grønnsaker er spesielt utsatt for vind og kulde. Jeg tror heller ikke, på lik linje med mange, at teltet er den beste løsningen, men jeg er trygg på at det er ment som en prøveordning, (mulig også til neste år).

På bakgrunn av alle reaksjoner tror jeg det kan være en god idé å engasjere til en konkurranse blant arkitektfirmaene som har en naturlig tilknytning til Bergen, der målsetningen og kriteriene er helt klare for Torget. I denne prosessen må torghandlerne være aktivt med. Når disse tegningene foreligger styret for Torget a/s, blir tre av de beste plukket ut og offentliggjort i BT.

Byens befolkning kan ringe eller skrive til BT og stemme på den beste løsningen som faller naturlig inn på Torget og samtidig bevarer særpreget. Da først har vi et godt og demokratisk utgangspunkt.

KJERSTI ÅKESSON

DISKUSJONSTEMA: Det store, hvite teltet som er ført opp på Fisketorget vil ganske sikkert vekke diskusjon blant bergensere. Teltet er 57 meter langt og skal huse fire fiskehandlere og en frukthandler.
Foto: Marita Aarekol