Fiskekummene, innpasses i det nye dekket som blir lagt på Bryggen. Da blir Bryggen en enda større turistmagnet enn den er i dag. Julenisser, gensere og troll (kan selges på Torget om sommeren, dette hører ikkje heme på Bryggen). Den siste med fisk på Bryggen måtte gi seg 31.10.d.å.

En stor skam. Skulle tro de ikkje va fra Bergen, de som styrer på Bryggen. Ta en trafikktelling, de e' jo nesten ingen trafikk over Bryggen lenger. Vi slipper å bygge Skansetunnelen og sparer således penger på det. Torget slipper å få en gjeng paraplyer som torghandlerne skal stå under om vinteren, penger spart.

Disse midlene brukes til å fløtte fiskehandlerne te Bryggen. Så må man gjennomføre kommunedelplanen angående trafikken gjennom Sandviken og Skuteviken. Dette vil medføre enda mindre trafikk over Bryggen. Grip sjansen.

JOHNNY KRISTIANSEN