I dag har samme avis samlet dagens dose av pornopregete annonser på særlige sider bak i bladet. De skal visstnok fjernes — når avisen får råd til det. Men det er mulig å bla forbi de nevnte sider, eller å gå direkte til dem, for de som har trang til det.

I senere tid har BT utvidet sitt journalistiske repertoar gjennom hyppige innslag av flørt med fjortisene blant oss. Det som kjennetegner kategorien er selvsagt ikke bundet til en bestemt alder. Særlig femåringer brister i latter når de hører ord som tiss-bærsj-promp, men ikke bare årgang 1998. Hos de som åndelig sett forblir fjortiser utover i livet er det blant annet dildoer og former for knulling som pirrer. Det snakker og skriver de gjerne om, også journalistene blant dem.

Men det de siste skriver, når ikke til spaltene i BT med mindre det har skjedd noe med den redaksjonelle linje. Spørsmålet er om det ville være mulig å opprette en særlig spalte et stykke bak i bladet under overskriften For fjortiser blant oss.

På side 1 kan man så henvise til spalten de dager den er aktuell. Det skulle ikke nødvendig å bruke forsiden til å presentere de store poeng for så å gjenta disse. Ikke med mindre det er en bevisst linje for å rekruttere nye lesere for årene som kommer. Men man trekker ikke til seg nye lesere og skaper forventinger uten å rokke ved de kvaliteter som en gang gjorde BT til en høyt vurdert og respektert avis.

Selvsagt skal det være rom for omtale av seksualitet, både glede ved seksualitet som en viktig del av livet, dessuten for humor rundt den: Plass for tvang og overgrep må det selvsagt være. Men det som utsetter seksualitet for flau latter, selve kjernen i porno, er noe annet.

Dette siste preger deler av underholdningsbransjens forhold til emnet. En slik behandling er i ferd med å bli en del av den kultur som den enkelte journalist, redaktør og dessuten vi andre må ta stilling til gjennom daglige valg. For noen kan det bli aktuelt å velge bort BT.

Jan Fredrik Waage