JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

Det var ei samla Arbeiderpartigruppe, fire representantar frå KrF, seks frå Senterpartiet og ein representant frå FrP som stemte for regjeringa sitt framlegg om å legge det nye Sogn og Fjordane politidistrikt til Sogndal.

For Florø stemte 22 frå Høgre, 17 FrP, 20 KrF, ni SV, seks Venstre, to frå Tverrpolitisk og tre Uavhengige (utbrytarar frå FrP).