Hun erstatter partifelle Kristin Ravnanger, som er blitt statssekretær i Helsedepartementet. Det er bystyret i Bergen som velger ny helsebyråd etter innstilling fra byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det kommer ventelig til å skje i bystyrets møte mandag. Helen Nordeide Fløisand er i dag fylkesvaraordfører i Hordaland.

— Du sa til BT for noen dager siden at du likte deg meget godt i fylkespolitikken?

— Ja, jeg gjør det. Derfor har ikke valget vært så enkelt. Jeg måtte velge mellom to interes-sante jobber, sier Fløisand til Bergens Tidende. Fløisand ble valgt inn i fylkestinget for to år siden. Før det var hun medlem av bystyret i Bergen i 12 år. Hun er utdannet sykepleier med spesialutdannelse i psykiatri, og har tidligere arbeidet blant annet som oversykepleier ved Betanien psykiatriske senter. Slik sett får Ber-gen nå en byråd som både har lang politisk erfaring og relevant faglig bakgrunn.

Helen Nordeide Fløisand vil søke permisjon fra sine fylkeskommunale verv.