• Målet er å få Fløibanen i drift fra lørdag ettermiddag. Men jeg kan ikke love noe, sier direktør Trond Amland.

Skulle alt gå på skinner, vil delen reparatørene må ha for å fikse feilen ankomme Bergen fra Sveits lørdag morgen. Det undersøkes muligheten for å få tilsendt noe fra Oslo, men trolig er det bare leverandøren i Sveits som kan besørge det som trengs.

— Vi håper på å ha banen i drift utpå dagen, men jeg kan ikke love noe. Feilen ligger i elektronikken. En del har forårsaket feilsignaler og støy på hele anlegget, beklager direktør Trond Amland.

- Vi har ikke vært gode nok

Han understreker at det blir jobbet på spreng for å få banen i drift raskest mulig. Godværet de siste dagene gjør at Amland må føre et betydelig inntektstap på Fløibanekontoen.

— Jeg regner med et tap av billettinntekter på 20.000 kroner døgnet.

Etter banens stopp i 15-tiden onsdag blir det et totaltap på om lag 60.000 kroner - dersom banen skulle komme i drift lørdag ettermiddag.

— Passasjerene kritiserte dere for at det tok for lang tid før de slapp ut. Hvorfor ventet dere over en og en halv time før dere åpnet dørene?

— Det å slippe folk ut på linjen er siste utvei. Parallelt ble det jobbet intenst for å finne feilen. Planen var å bruke nødaggregatet til å føre banen ned, men det viste seg at feilen hadde slått ut aggregatet også. Vi innrømmer gjerne at det ble for lang tid. Der har vi ikke vært gode nok.

— Hva med informasjonsformidlingen? Passasjerene følte den var svært dårlig.

— Vi hadde lite å informere om. Men vi må nok forbedre rutinen, innrømmer Amland.