Det er særlig knyttet spenning til de nye vognene og Fløibanen AS har engasjert egen industridesigner for å tegne dem.

Også de nye vognene vil være rød og blå, men de vil få et noe annerledes utseende, både interiør— og eksteriørmessig.

De får glasstak og store vindusflater på sidene for at de reisende skal få maksimal mulighet for utsikt.

Dobbelt så hurtig

De nye vognene skal bygges i Sveits hos fabrikken Gangloff. Kapasiteten vil være 100 passasjerer mot 80 i dag. De nye vognene vil gå nesten dobbelt så hurtig som de gamle, men Fløibanen AS presiserer likevel at det ikke blir snakk om hurtigtog tempo.

«Men muligheten for økt fart gir oss fleksibilitet. Trafikken vil bli avviklet hurtigere enn i dag, men en reise med Fløibanen skal fortsatt være en opplevelse skal nytes, ikke gjøre unna på kortest mulig tid», presiseres det i en skriv fra Fløibanens administrasjon.

Billettautomater

Billettsystemet som innføres blir elektronisk.

Billettluken blir fortsatt det viktigste salgsstedet, men det vil være billettautomater på alle stasjoner hvor publikum kjøper billett før påstigning. Det blir også introdusert nye billettyper.

STØRRE PLASS: Også de nye vognene skal være rød og blå, men plassen blir større og hurtigere skal det gå.