— Og pengepremien kan brukes til hvilket som helst tiltak for å bedre kollektiv-tilbudet. Altså også til drift, for eksempel for å sette ned billettprisene, sier statssekretær Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet til bt.no.

Bjørlo opplyste dette i forbindelse med et besøk hos Bergen Næringsråd i formiddag. Han kunne ikke si noe nå om størrelsen på beløpene, men lovet at det ville være penger som monnet.

Ordningen med premiering vil tre i kraft fra og med 2004. Det betyr at de byene som vil være med å konkurrere om premie, i løpet av neste år må dokumentere enten at de har oppnådd gode resultater, eller at de har gode planer på beddingen som høyst sannsynlig vil slå positivt ut for kollektivtrafikken.

Bjørlo gjorde det samtidig klart at statli-ge penger til kollektivtrafikken for budsjettåret 2003 kan benyttes til fortsatt drift av bussatsingen mot Kokstad og Sandsli, der også fylket og Bergen kommune deltar i et spleiselag.

Den statlige potten kan også benyttes for å holde oppe den ekstra bussatsingen inn mot Bergen fra Knarvik og Sotra.