Luftfartsverkets regiondirektør på Vestlandet, Anne Kjær Songstad mener at høyere billettpriser, blant annet på grunn av avgiftsøkninger, er hovedårsaken til at færre nå reiser med fly.

Nedgangen rammer særlig innenrikstrafikken, som er gått ned med nesten syv prosent hittil i år. I enkelte måneder har trafikksvikten vært på opp mot 10 prosent sammenliknet med tilsvarende perioder i fjor, viser ferske statistikker fra Luftfartsverket. Septembertallene, som vil vise de lokale virkningene av terrorhandlingene i USA, er ennå ikke klare.

Flere til utlandet

Utenlandstrafikken har derimot økt. Men en vekst på 9,7 prosent på ruteflyene som går ut av landet, er langt fra nok til å hindre røde tall i passasjerstatistikkene i årets syv første måneder.

Også på charterflyvningene til og fra Flesland sliter man mer enn i fjor Her er nedgangen på 6,9 prosent.

Totalt har den samlede fly— og helikoptertrafikken gått ned med 5,1 prosent frem til utgangen av august. Så vidt over to millioner passasjerer reiste med rutefly til og fra Flesland i denne perioden. Ytterligere 133.000 passasjerer tok charterfly, mens helikoptertrafikken hadde knapt 150.000 reisende.

Spenning etter terror

Minustallene i statistikkene har økt måned for måned. Nå venter Luftfartsverket spent på septembertallene, der man også vil fange opp lokale virkninger etter terrorangrepene i USA 11. september.

-Foreløpige rapporter tyder på at man fikk en betydelig nedgang den første uken etter terrorangrepene. Deretter har det tatt seg opp igjen, sier Kjær Songstad til Bergens Tidende.

Dyrere å fly

Kjær Songstad forklarer svikten med at det er blitt vesentlig dyrere å fly, særlig i Norge. 1. april i år ble den nye passasjeravgiften innført. Dermed steg billettprisene med 256 kroner på en rekke norske flyruter. Omleggingen av avgiftssystemet førte samtidig til at det ble en hundrelapp billigere å fly til og fra utlandet. At avgiftene påvirker innlandstrafikken viser statistikkene klart. I mai opplevde Flesland en trafikknedgang på hele 10 prosent. I juli og august har svikten vært på ni prosent.

Rutekutt

Hittil i år har altså utenlandstrafikken økt. Men også dette kan nå snu seg. 1. september forsvant den direkte flyruten mellom Bergen og Stockholm, og om noen uker legger SAS-eide Air Botnia ned sine daglige flyginger mellom Bergen og London.