Vi har fraskrevet oss ansvaret over skjebnen til unge jenter og gutter som hele livet er blitt utsatt for en intens dragning mellom to veldig ulike kulturer.

For unge jenter er denne belastningen ekstra stor, da familiens ære blir deres ansvar. Å tillegge unge jenter i Norge et slikt ansvar er umenneskelig. Det norske samfunnet stimulerer oss til å ta standpunkt og til selvrealisering. Hos familier og venner med samme kulturelle bakgrunn vektlegges det og forventes av jentene at de skal godta foreldrenes avgjørelse uten selv å stille spørsmål.

Dette er altså to verdener som stiller motstridende krav til disse ungdommene. Spørs-målet er ikke om det vil oppstå konflikter, men når og hvilken form de vil ta. Den eneste løsning på problemet er å integrere foreldrene inn i det norske samfunnet. En god språkopplæring til både mor og far er vesentlig. Vi må stille krav om deltakelse i samfunnet og at de tilegner seg kunnskap om det norske samfunnet. Dette er den eneste måten mødrene og jentene med fler-kulturell bakgrunn kan bli uavhengig av mennene i familien.

Samtidig må samfunnet også legge ansvaret på foreldrene og ikke barna når det gjelder deltakelse og forståelse om hvordan det norske samfunnet fungerer.

I mellomtiden må vi ha et støtteapparat for jenter og gutter som bryter ut. Da holder det ikke bare med å etablere et hjem for dem, men det må også opprettes et kontaktnett rundt ungdommene. Disse ungdommene mister ikke bare familien sin, men også store deler, gjerne hele vennekretsen. Noen blir også tvunget til å endre boområde. Dette er ungdom som hele livet har levd under strenge regler og som plutselig møter en verden full av stor frihet.

Enkelte gjøremål som du og jeg finner helt naturlig, er for dem helt nye, de trenger derfor et nettverk som kan gi råd og veiledning. Det må etableres et samarbeid mellom stat, fylke og kommune, samt ulike etater, slik at vi i samarbeid med disse ungdommene kan skape det støtteapparat som er nødvendig for bedre å integrere dem i vårt samfunn.

Bergen har en god forutsetning for å ta tak i problemet. Vi har et politisk miljø som klarer å samarbeide over de partipolitiske grensene. Dersom vi samarbeider, vil vi klare å føre en vel-lykket integreringspolitikk.

Av Natacha Vallebona Rivera, Sosialdemokratisk Forum