Av Terje Ohnstad, gruppeleder for Arbeiderpartiet

For å få et skikkelig løft, er det en forutsetning at også staten bidrar med midler.

Det er gjennom den statlige satsingen partienes sanne vilje til barnehagesatsing kommer frem. Jeg vil gjerne peke på Høyre og Frp sin statlige politikk på dette området. Satsing på barnehager har sammenheng med størrelsen på kommunenes rammeoverføringer. I Høyres alternative forslag til statsbudsjett kuttes overføringene til kommunene med 2,7 milliarder kroner. Selv om Høyre ønsker å øke statstilskuddet til barnehagene, hjelper ikke det så mye når de samtidig strammer kommunenes rammeinntekt inn med flere milliarder. Når vi i tillegg ser at Høyre skal bruke titalls milliarder til skattelette, er det vanskelig å tro at de samtidig har penger til kommunesektoren og barnehagesatsingen.

Også Fremskrittspartiet vil kutte kraftig i overføringene til kommunene, noe som igjen vil gå ut over offentlig støtte til barnehagene. Fremskrittspartiets landsmøte vedtok at barnefamiliene skal få kontantstøtte frem til barna skal begynne på skolen. Dette vil koste 3 milliarder årlig. Dersom vi bruker pengene slik Fremskrittspartiet foreslår, blir der verken midler igjen til å bygge barnehager, drive barnehager eller redusere satsene!

Det Norske Arbeiderparti lover at de neste fire årene skal det bygges flere barnehager slik at alle som ønsker det får en plass i 2003, samt at foreldrebetalingen halveres. Det kommende året skal Arbeiderpartiet bruke en barnehagemilliard ekstra, som skal gå til flere barnehageplasser og økt statstilskudd slik at foreldrebetalingen kan settes ned.

Det vil si at det statlige driftstilskuddet til barnehagene vil øke med 10 prosent fra 1. juli i år.

Deretter vil Arbeiderpartiet legge til en ekstra barnehagemilliard hvert år slik at vi når målet om en halvering av prisen i løpet av de neste fire årene. Flere og billigere barnehageplasser er så mye mer enn en god barnehagepolitikk. Full barnehagedekning er også god nærings— og arbeidspolitikk, god likestillingspolitikk, god sosial- og integreringspolitikk og god skolepolitikk.

I revidert budsjett for 2001 øker Arbeiderpartiet statstilskuddet slik at en barnehageplass allerede fra juli av blir 150-200 kroner billigere pr. måned, eller i underkant av 2000 kroner i redusert pris pr. år. Fra neste høst vil foreldrebetalingen bli redusert med i gjennomsnitt 350-400 kroner pr. måned, noe som vil tilsvare om lag 4000 kroner i redusert pris pr. år. Arbeiderpartiets bystyregruppe er svært glad for disse midlene. Dette betyr at Bergen trolig vil få 12 millioner til barnehagesatsing allerede i år. I tillegg til å bygge flere kommunale barnehager, er Arbeiderpartiets gruppe opptatt av gode rammebetingelser til private barnehager. Nå er det opp til de andre partiene på Stortinget å vise at også de har vilje til handling bak ordene, og støtte forslaget fra Arbeiderparti-regjeringen.

Arbeiderpartiet er opptatt av å føre en realistisk politikk. Vi ønsker ikke være med på en overbudspolitikk som ikke har realisme i den økomomiske virkligheten.

Arbeiderpartiet viser med dette forslaget handlekraft i barnehagesatsingen.