Da Kvinneforum ble etablert som en ressursgruppe i Bergen Næringsråd, var det undertegnede som tok initiativ til å danne denne ressursgruppen. Jeg hadde da sittet noen år som styremedlem i Bergen Næringsråd, i tillegg til en del andre styreverv både i nærings— og foreningslivet i Bergen. Felles for alle disse vervene var at jeg i stor grad var eneste kvinne blant «dresskledde» menn.

Jeg så klart et behov for en møteplass for kvinnelige ledere, og det var helt naturlig å knytte denne møteplassen til Bergen Næringsråd.

Kvinneforum ble så etablert, og målsetningen for denne ressursgruppen var følgende:

Å få mer kunnskap om de kvinnelige lederne som befant seg i det bergenske næringsliv.

Å få flere kvinnelige ledere interessert i møteplassen Bergen Næringsråd, for her å kunne knytte de nødvendige og nyttige kontakter med både «dresskledde» menn og andre kvinnelige ledere.

Å få flere kvinnelige ledere inn i styreverv og andre verv uten å måtte ty til kjønnskvotering.

Å få justert Bergen Næringsråds møteprogram slik at det ble mer interessant for kvinnelige ledere å delta.

Å få flere kvinnelige næringslivsledere synlige. Har kvinneforum oppnådd sine mål?

Det er stadig flere kvinner som deltar på Bergen Næringsråds ordinære møter.

Bergen Næringsråd har en oversikt over 300 kvinnelige ledere, og flere av disse har sagt seg både interessert i og villige til å påta seg styreverv.

Bergen Næringsråd har fått sin første kvinnelige nestleder, en utrolig dyktig dame som vi forventer blir den første kvinne som får sitt portrett opp på den ærverdige skryteveggen i klubben, blant alle dresskledde menn. Ikke fordi hun er kvinne, men fordi hun er en dyktig næringslivsleder.

De kvinnelige lederne, gammel som ung, har fått en møteplass hvor de kan utveksle erfaringer og få nye impulser.

Det er en meget stor økning av kvinnelige ledere som deltar på den årlige jubileumsfesten Bergen Næringsråd arrangerer. Her er muligheten til stede for å knytte viktige kontakter.

Er Kvinneforum en koseklubb? Langt ifra!

Kvinneforum er på lik linje med 5-6 andre ressursgrupper i Næringsrådet, en undergruppe som tar seg spesielt av en del av medlemsmassen. Ressursgruppene ledes av egne styringsgrupper som planlegger og gjennomfører sine egne program. Kvinneforums styringsgruppe har i alle år bestått av kvinnelige ledere på høyt nivå, som absolutt ikke har vært interessert i å gjøre Kvinneforum til en koseklubb, snarere tvert imot.

Jeg har selv deltatt på mange møter i Bergen Næringsråds regi, og alle møtene som de dyktige lederne i Kvinneforum har lagt opp til, er etter min menig, helt på høyden med de «ordinære» møtene i Næringsrådet. Jeg har også deltatt på en del av de andre ressursgruppenes møter, og ser at «kosegraden» er like stor i de andre ressursgruppene som i Kvinneforum.

INGUNN B. HANSEN,

SENTERDIREKTØR BERGEN STORSENTER