Øre-, nese og halsspesialist Stein Helge Glad Nordahl ved Fana Medisinske Senter sier til Bergens Tidende at private spesialister med refusjonsavtale kan hjelpe det offentlige helsevesenet med å fjerne flere køer innen munnhule— og halskirgurgi.

Blant annet gjelder dette neseskillevegg-operasjoner og bihulekirurgi. Nå er det flere års ventetid for å få gjennomført disse operasjonene ved Haukeland sykehus. De private avtalespesialistene mener de kan fjerne køene fullstendig om de slipper til. Dette kan skje uten at pasientene må betale mer enn vanlig egenandeler.

— Også myndighetene er innstilt på å la private spesialister bidra til å minske disse køene Midler er også satt av på neste år statsbudsjett, opplyser Glad Nordahl.

— Ved Haukeland sykehus må man vente inntil halvannet år på bihuleoperasjon og fire-fem år på en neseskillevegg-operasjon. 70 pasienter sendes i disse dager til et privat sykehus i Sør-Sverige for å få utført operasjonen. Det koster anslagsvis 30 000 kroner for staten og et tre dagers sykehusopphold for pasientene.

— På vår klinikk kan vi gjøre operasjonen dagkirurgisk på en time, sier Glad Nordahl.

Operasjonen kan utføres til under en tredel av prisen.

Den private klinikken på Vallaheiene var en av de to klinikkene i Bergensområdet som har vært med på å fjerne mandelkøene ved Haukeland sykehus.

Nå utfordrer Glad Nordahl ledelsen i den nye helseforetaket, Helse Vest, til å åpne opp for nye private «operasjonsdugnader» for å lette hverdagen for øre-, nese- og halspasienter ved å fjerne nye køer.