I 2000 ble det utført 1217 aborter i Hordaland, 224 i Sogn og Fjordane. Ingen fylker har lavere aborttall enn Sogn og Fjordane.

Selv om antall aborter pr. 1000 kvinner stiger i 2000, er tallene lavere enn på 1980-tallet. Kvinner i 20-årene har størst aborthyppighet. Ca. 26 prosent av dem går på skole eller studerer. Men økningen i aborter er størst for aldersgruppen 15 til 19 år, med 20 pr. 1000 kvinner.