Pastor Enevald Flåten i Levende Ord er det siste året blitt anmeldt til politiet tre ganger for ærekrenkelser mot de homofile. Alle sakene er nå henlagt. Politiet skriver at det ikke er funnet noe straffbart forhold.

Religiøse fanatikere har nå fått bevist at de kan æreskjelle de homofile på det groveste og si at griser vet bedre enn de homofile, uten straffansvar. Han kan få lov til å si til homofile at de er syke og trenger helbredelse etter hans metoder, såkalt forbønn. Hadde han sagt at svarte trenger helbredelse fordi de bare er svarte, hadde det sikkert blitt et helt annet utfall. Men de homofile kan man nesten få gjøre hva man vil med, så lenge man er en såkalt kristen.

Pastor Enevald Flåten er etter min mening en skam for de kristne, en ekte fariseer av høyeste rang som på sin uforsonlige måte er med på å påføre homofile psykiske problemer. Det var fariseerne og de skriftlærde Jesus fordømte og kalte for satans ormeyngel, fordi de kun var opptatt av bokstaven og ikke hadde nestekjærlighet. Enevald fører deres ånd videre og forpester med sitt budskap hele Hordaland gjennom sin fjernsynskanal LTV. Han er en åndelig mobber og har ingen innsikt i hvilke konsekvenser hans søppel har for andre mennesker.

Straffeloven angående krenkelser av grupper, i denne saken de homofile, er egentlig ganske klar. Men vi opplever at påtalemyndigheten er for feige til å bruke denne paragrafen. Vi trenger gjerne enda et nytt lovverk som de har i Sverige. Vi ønsker velkommen samme lover som de har i Sverige som et vern mot mennesker av Enevald Flåtens kaliber. Vårt håp er at Enevald Flåtens ordgyteri fra Kråkenes må få sin ende. At man som religiøs også må stilles til ansvar når man med sin giftige tunge mobber andre mennesker i den beste kirketid.

TERJE HARTVEDT LERØY,

LEDER AURORA BERGEN