Men jeg forundres over at en del steder på RV 7, mellom Granvin og Øystese, er det ikke mulig for to personbiler å passere hverandre. Disse flaskehalsene har vært slik siden første gang jeg kjørte denne veien. Hver gang registrerer jeg at det har vært kraftige oppbremsinger, med grove gummistriper på veien, noe som tyder på at det har vært nære på en kollisjon. Hvis to lastebiler eller andre større kjøretøyer møtes på disse stedene, blir det rygging og straks køer på begge sider.

Det er jo en stor skam at en av våre viktigste riksveier mellom øst og vest skal være beheftet med slike problemer. Hvis det hadde vært snakk om store kostnader med grunnavståelser eller utvidelse i tettbygde strøk, så kunne det vært til å forstå, men her snakker vi om fjellknauser langs sjøen, hvor det ikke er noen bebyggelse i det hele tatt. Jeg tør påstå at disse fem-seks flaskehalsene skulle kunne utbedres til normal veibredde for noen ganske få millioner kroner. Jeg vet ikke om det har forekommet noen alvorlige trafikkulykker ved disse stedene, men at det har vært like før, har jeg selv opplevd ved et par anledninger.

Jeg håper at det nå blir satt fortgang i å få utbedret disse stedene før det skjer en større ulykke.

KAARE JACOBSEN