JAN STEDJEjan.stedje@bt.no

I neste uke settes strakstiltak i verk for å sikre jernbanelinjen ved Geithusberget i Flåmsdalen.

— Det skal settes inn ti meter lange bolter i den store blokken. Arbeidet er svært vanskelig, fordi det må foregå med maskiner hengende i tausikringer utfor stupet. Vi har hatt den ustabile blokken under observasjon et par års tid i forbindelse med rasprosjektet i Aurland, sier prosjektleder Bjørn Sture Rosenvold til Bergens Tidende.

— Det er ca. 30 meter ned i juvet og til Flåmselva fra jernbanelinjen Flåm-Myrdal på dette stedet. Og det er avgjørende for sikkerheten på Flåmsbanen at sikring av kjempeblokken blir utført før "trykket" mot blokken øker i vårløsningen, med stor fare for at den raser ut, sier Rosenvold.