— Det fantes ikke igjen mønster på noen av de fire dekkene. Det er flere ting ved denne bilen som gjør at vi vil ha den grundigere undersøkt. En slik bil har ikke noe på veien og gjøre, sier politifør-stebetjent Stig Tveiten ved Kvinnherad lensmannskontor til BT.

Tveiten vil ikke spekulere i hva som forårsaket gårsdagens ulykke på den relativt rette og oversiktlige veistrekningen. Ulykken skjedde ved Seimsfoss, tre kilometer fra Rosendal sentrum.

Foretok forbikjøring

Tveiten bekrefter derimot at ulykkesbilen foretok en forbikjøring bare noen få hundre meter før det smalt. Trolig har føreren mistet kontrollen over bilen, eller punktert et av de blankslitte dekkene. Skrensesporene på åstedet starter nemlig i motsatt kjørefelt og strekker seg over 20 meter frem til der hvor bilen skar ut-for veien.

— Bilen kjørte rett inn i en steinmur. Bilen er totalvrak, sier Tveiten.

Den 19 år gamle føreren ble fløyet med luftambulanse til Haukeland universitetssykehus. Her får BT opplyst at det etter forholdene står bra til med ham, og at han har sluppet heldig fra det.Den ett år eldre passasjeren ble fraktet til sykehus på Stord for sjekk.

Hadde stor fart

På ulykkesstedet er fartsgrensen 60 km/t. Vitneobservasjoner, spor på stedet og skadene på bilen forteller om en langt større fart.

— Vi vil ikke spekulere i om hvor stor farten har vært. Vi nøyer oss nå med å slå fast at bilen kjørt på ulovlige dekk og at mye tyder på at den ikke burde vært på veien av flere grunner, sier Tveiten.

Ulykken i går skjer under en måned etter at to 18 år gamle menn ble drept på den beryktede "Stripo". Fart og gamle, raske biler var stikkord også her.

I forrige uke kunne BT avsløre at en 22 år gammel mann er ilagt en bot på 10.000 kroner, og at politiet vil inndra førerkortet hans for ni måneder. Påtale-myndigheten mener at han deltok i kappkjøring i forkant av ulykken.

- Ble det drevet kappkjøring før ulykken i går?

— Det er ingen opplysninger som tyder på det. Det er heller ikke mistanke om promillekjøring, sier Tveiten.

Problem på folkemunne

Politiet ville i går ikke si noe om hvordan de opplever fartskulturen blant ungdommen i Kvinnherad. Men at den er et stort problem, viser hyppigheten i ulykker. Flere personer BT har vært i kontakt med sier at noe må gjøres. Også blant ungdommene er det flere som nå mener noe må gjøres. De mange ulykkene gna-ger voldsomt på lokalmiljøet.

En av dem som har fått føle fartsproblemet på nært hold er Rune Ljostveit. Han er en av naboene til gårsdagens ulykkesstedet. I påsken for fire år siden opplevde han og familien en dødsulykke på nesten samme sted.

— Det gjør noe med deg når det skjer så ofte. Alle snakker om fartskulturen her nede, men det blir ikke gjort noe med det, sier Ljostveit.

- Politiet gjør jobben

Han mener det blir feil å kritisere politiet for deres innsats.

— Jeg tror de gjør så godt de kan, men så snart politiet eller UP stiller seg opp, går det ikke mange minuttene før alle vet det. Da kjører de selvsagt rolig, sier Ljostveit.

Han mener det er hver enkelt person som må gå i seg selv og se på hva de holder på med.

— Etter at de to ungdommene ble drept, var det rolig noen få dager. Nå kjøres det fort som før, sier en oppgitt Ljostveit.

Han er spesielt skremt over at det vir-ker å være flere ungdommer som er opptatt av å kappkjøre.

— De kjører forbi biler, legger seg foran i 30 km/t slik at de skal bli forbikjørt. Så kommer de fort forbi igjen. Slik prøver de å dra med seg andre på kappkjøring, sier Ljostveit.

Politiet vil over helgen starte på etter-forskningen av gårsdagens ulykke. Det ligger da i kortene at den 19 år gamle bileieren må vente seg en reaksjon for å ha kjørt med en bil med fire ulovlige dekk.

<b>ULOVLIG:</b> Politiet har tatt beslag i ulykkesbilen. - Det fantes ikke mønster på noen av de fire dekkene, sier politiførstebetjent Stig Tveiten ved Kvinnherad lensmannskontor. Stor fart virker også å ha medvirket til gårsdagens ulykke. FOTO: GEIR REMME