Det stunder mot 17. mai og full privat og kommunal flagging. Men får rådmannen i Os det som han vil, blir det lenger mellom de kommunalt flaggbekledte stenger i fremtiden. Kommunen skal nemlig spare 225. 000 kroner på å la være å flagge ved sykehjem, skoler og barnehager utenom kontortiden, forteller Os og Fusaposten.

Dyr ordning

Rådmann og tidligere marineoffiser Lars Atle Skorpen Hansen fremmer kuttforslaget med tungt hjerte. Men med en slik ordning vil utgiftene til den kommunale flaggingen halveres. Det betyr mer penger til andre formål, mener Skorpen Hansen. Det betyr også at det kun skal flagges fra ni kommunale stenger i fremtiden.

— Før hadde vi egne folk som tok seg av flaggingen, og det er grunnen til at det kostet så mye. Vi måtte gi de en fornuftig betaling for å stå tidlig opp, og gå ut igjen klokken ni om kvelden. Med den nye ordningen håper vi å halvere utgiftene, sier rådmann Lars Atle Skorpen Hansen til Os og Fusaposten.

- Diskriminering

Leder for Os Pensjonistforening, Dagny Gjerde, reagerer sterkt på rådmannens forslag. - Diskriminering, sier hun. - En offentlig flaggstang er offentlig, enten den står ved rådhuset eller på Søfteland skole. En skal ikke skille mellom disse. Som barn opplevde jeg fem år med nakne flaggstenger. Det er veldig sårt, særlig på 17. mai, sier Dagny Gjerde til Os og Fusaposten.