Av Atle Kvamme,

informasjonsdirektør Fjord Line

Viser til kritikk mot Fjord Line i gårsdagens BT fra Einar Eriksen. En del av hans kommentarer trenger en utdyping og forklaring.

Fjord Line valgte høsten 2002 å satse på ny tonnasje i Danmarks-linjen etter selskapets beste år. Aktuelt skip ble funnet og planer og tidsrammer lagt. Midt i prosessen ble vi gjenstand for oppkjøp der Fjord Line ble forsøkt overtatt av Color Group. Etter tre uker med kamp for å bevare arbeidsplasser og tilbudet for våre gjester på Vestlandet, måtte Color Group gi slipp, og vi kunne igjen konsentrere oss om Fjord Lines fremtid og tonnasjeskifte i Danmarks-ruten.

Da hadde vi mistet mye tid, og det ble tidsknapphet med å hente skip og få dette ferdig til sommersesongen. Likevel valgte eierne å satse og å gi våre gjester det tilbud de fortjener. Det ble derfor betydelige ombygginger på kort tid, svært kort tid. Alternativet hadde vært å vente et helt år. Et nytt skip må ha oppstart i forkant av en sommersesong for at det skal bli lønnsomhet i prosjektet. I tillegg ville vi ha null sikkerhet for at aktuelt skip var ledig høsten 2003.

Vi satset på å nå sommeren 2003. Hele organisasjonen arbeidet utrettelig nesten døgnet rundt, langt, langt mer enn man kan forvente med planlegging, anløpshavner, nye ruteplaner, nye innsjekkingsrutiner, ombygging av restauranter, ombygging av tekniske elementer og mye, mye mer? Det var et kappløp med tiden, og vi lykkes nesten?

Når man da «nesten» lykkes, er det naturlig nok «nesten-løsningene» som får oppmerksomhet, mens perfekt-løsningene ikke merkes. Vi beklager at en del gjester har hatt opplevelser de ikke fant tilfredsstillende, men kan legge til at det store flertallet av våre gjester gir oss svært gode tilbakemeldinger på MS «Fjord Norway».

Einar Eriksen viser til sine opplevelser i en konkret seiling. Dette var første seiling overhodet der vi hadde problem med å holde rutetiden for MS «Fjord Norway», og vi gjorde følgende overfor våre gjester:

Ringte alle gjester vi kom frem til (håper Eriksen hadde oppgitt sitt mobilnummer. Nå i ettertid spør vi alle om det.)

Hengte opp informasjon på norsk, tysk og engelsk på terminaler i Hanstholm.

Hadde folk på vakt fra tidlig på kvelden for å informere på kaien.

Skaffet overnatting for nesten 500 gjester i Hanstholm-området, en utfordring i seg selv på noen få timer.

Betalte kompensasjon for at skipets gjester ble transportert til Egersund i stedet for til Bergen.

Vi satte i gang tiltak, Einar Eriksen, og vi har også tatt tiltak med en del andre seilinger som har vært sene. At ingen gjorde noe for deg, beklager vi, for vårt mål var å nå alle. Må likevel erklærer meg inderlig uenig med deg når du påstår at Fjord Line har et «tilfeldig og høyst mangelfullt serviceapparat som snerrer svarene tilbake til kunden»? Her tror jeg den gamle journalist har vært mer opptatt av ordspillene enn realitetene. På alle kjente målinger scorer nemlig Fjord Line svært høyt på kundevennlighet og hjelpsomhet. Dette skal vi likevel intensivere ytterligere. Vi tolererer ikke røyking på dekk av våre ansatte slik du har observert det. Dette skal vi ha bort, og vi er takknemlig for at du varslet oss om det.

Til sist:

Hovedformålet med kjøpet av MS «Fjord Norway» var å gi 105.000 vestlendinger plass for å komme til sommeropplevelsen i Danmark. Pr. dato viser det seg også at så mange kommer til å benytte seg av tilbudet i skoleferien. Vår utfordring blir å vise oss tilliten verdig også til neste ferie. De 600 ansatte i Fjord Line vil også kommende år daglig legge seg i selen for at Vestlandet skal ha helårlige fergeforbindelser til England og til kontinentet, og et tilbud med høy kvalitet.

En riktig god sommer til Einar Eriksen og til alle våre øvrige gjester. Jeg håper dere får en fin ferie, både om bord hos Fjord Line og på feriestedet.