Jeg mener at for utenlandske turister burde det være en form for fiskeskatt. Dette med bakgrunn i det vi vet skjer, nemlig at noen av de utenlandske turistene fyller opp store frysebokser med fisk under sitt opphold her i Norge. Så vidt jeg vet er totalfangsten pr. år svært stor for dette «fiskeriet».

Nå er det jo slik at gjennom generasjoner har også menigmann i de grisgrendte strøk brukt havet som matfat for seg og sine — uten at de er definert som yrkesfiskere. En skattlegging av fisket må ikke da bli regulert på en slik måte at f.eks. rørleggeren på Manger ikke har lov å sette ut sine trollgarn før han har betalt fiskeskatt. For kystens befolkning har det til alle tider vært naturlig å hente seg kokfisk, det være seg enten man er definert som fisker eller ei.

TERJE HUGO HANSEN