Dessverre ser ikke fiskekroker forskjell på fisk over— og under minstemålet. Resultatet vil bli at mesteparten av fisken turistene fanger, vil være under kravet.

Ettersom turistene fremdeles ønsker fisk, vil resultatet bli et centimetersreglement bygd på noen offentlige papirflytteres virkelighetsoppfatning. Kampen mot målebåndet vil bli det avgjørende, å se litt feil her og der. Ettersom en i dag ikke har kapasitet til å håndheve dagens lovverk godt nok, vil det hele munne ut i noen gylne, verdiløse bokstaver i de norske lover.

En grei løsning vil da være å innføre kvoter, en grei kontrollordning som hver turist må holde seg etter. Å sette en begrensning på åtte kilo fiskefilet, som Norges Fiskarlag foreslår. Fiskernes konkurrenter, fisketuristene, vil dermed forsvinne som dugg for solen ettersom ingen ønsker å komme til Norge. Problemet med turistenes overfiske vil da være løst.

Derimot mener fagekspertisen at turistenes fiske ikke er noen trussel mot fiskebestandene. Den gjennomsnittlige turisten er først og fremst ute etter å nyte stillheten, naturen og roen i Norge, ikke å fange flest mulig tonn fisk.

Trusselen mot norsk fiskeri er brudd på dagens regelverk. Juks med fangst og ulovlige redskaper, ikke mangel på regelverk for fisketurister.

Ta derfor og vent med lover og forskrifter for turistfiske, inntil dagens eksisterende lovverk blir overholdt!

OLE KRISTIAN EKSETH,

FORMANN BERGEN FPU