Arne Stang i Oslo blir Norges ukronede fiskemel-konge når avtalen med Norges Sildesalgslag underskrives om to dager. Sildesalgslaget og Stang slår sine fabrikker sammen til ett selskap.

Det nye selskapet, Welcon Pelagic, vil eie seks av de ti gjenværende fiskemelfabrikken i Norge, fra Egersund til Vadsø. To av fabrikkene ligger i Måløy — der Stang siden 1994 har bygd opp sin virksomhet i fiskemelindustrien.

Welcon Pelagic vil produsere fiskemel og -olje for 1,2 milliarder kroner i året, og stå for rundt 70 prosent av den norske produksjonen.

Inviterer

Til tross for at 40-50 fabrikker er forsvunnet siden midten på 60-tallet, er det utbredt enighet i bransjen om at det fortsatt er for mange.

Men Stang vil ikke legge ned noen av sine fabrikker, bare for å risikere at konkurrentene tar over markedsandelene.

— Det er helt uaktuelt for oss å ta ut kapasitet alene, sier Stang.

Straks det nye selskapet er på plass vil han derfor satse på å få en avtale med sine fire konkurrenter, som allerede har ett tett samarbeid gjennom salgsselskapet Norsildmel.

Fiskerne sa nei

En sammenslåing med Arne Stangs tre fabrikker ble redningen da fiskerne i Norges Sildesalgslag i sommer av flere grunner ikke ville sprøyte mer penger inn i sitt kriserammede fiskemelfabrikk-selskap Silfas:

  • Dårlig lønnsomhet de siste årene - bare i fjor var underskuddet i Silfas nesten 20 millioner kroner, var en av grunnene til fiskernes nei til mer penger.
  • Nye krav til hygiene i produksjonen og til rensing av utslipp til luft kan kreve tosifrede millionbeløp i investeringer per fabrikk.
  • Fiskerne vil konsentrere seg om å fiske, og overlate industridriften til andre.

Kjøpte tilbake

Arne Stang vil eie 65 prosent i det nye selskapet Welcon Pelagic, mens de gamle eierne i Silfas vil sitte med resten av aksjene.

Mannen som nå sitter i førersetet i fiskemelindustrien har gjort et kraftig comeback, etter at han i 2000 solgte majoriteten av sine aksjer i Måløy Sildoljefabrikk til oppdrettsgiganten Pan Fish.

Da giganten vaklet og falt i bankenes klør tidligere i år, kjøpte Stang aksjene tilbake. Nå skyter han inn 40 millioner kroner i det nye Welcon Pelagic og tar styringen i hele industrien.