Vi bor i landets nest største by og har uttrykte ambisjoner om å være et vekstsenter på Vestlandet. Flere innbyggere, voksende næringsliv og optimisme skal prege Bergen i fremtiden. Dette setter klare og nye krav til våre politikere.

Infrastrukturen er helt avgjørende for en naturlig og positiv vekst, deriblant må den trafikale avvikling prioriteres høyt.

Trafikkløsningene for Kokstad og Sandsli området har vært et skrekkeksempel på dårlig helhetstenking de siste 15 årene. Daglige køer i alle retninger, frustrerte trafikanter og store forsinkelser kjennetegner området i dag. Politiske prinsipper ser dessuten ut til å overskygge sunn fornuft, til befolkningens fortvilelse.

Boligutbyggingen i Fana og Ytrebygda er formidabel og krever andre trafikale løsninger enn dagens veinett som har vært flikket på i 30 år. Nordre og vestre bydel har fått sin motorveier til stor glede og nytte , så hva er begrunnelsen for at ikke innbyggerne i søndre bydel skal kunne få kjøre på tilsvarende veistandard?

NAF oppfordrer Byrådet til å få bygget en trafikksikker og miljøvennlig firefelts vei til Flyplassen og søndre bydel straks.

STEIN EDVARD SEIM

REGIONSSJEF, NAF REGION VEST