Olaf Christophersen,

Bønes

Spesialbakkestyrker har allerede vært der. Norske jagerfly er der i øyeblikket.

Ett av disse flyene, har som ledd i militære operasjoner utløst skarpe bomber mot et bakkemål til direkte støtte for allierte styrker.

Så begynner bråket. Politikere som selv har stemt for at Norge skal delta med skarpe våpen som en del av en alliert styrke, demonstrerer med all ønskelig tydelighet at de overhodet ikke har forstått hva de har vært med på. De kan da umulig ha ment at de allierte bakkestyrker som i en gitt situasjon ligger fastlåst, først skulle innhente tillatelse fra det norske Storting før tilgjengelig flystøtte skulle kunne komme dem til unnsetning og redde deres liv.

Hvis man hadde ment at jagerflyene ikke skulle brukes til det de er beregnet for, hvorfor i all verden er de sendt ned? Det er vel intet som egner seg så dårlig til humanitære operasjoner som jagerfly. Selv ikke politikere fra Sp kan vel mene at operasjoner med skarp ammunisjon kan gjennomføres uten en betydelig risiko for at noen skal bli skadet. Dette er bare dumt.

Det som imidlertid ikke er bare dumt, men patetisk, er at norske politikere som mener landet er i krig oppfører seg slik at de som, med livet som innsats, utfører denne krigstjenesten, ikke føler at de støttes 100 prosent lojalt av dem som har sendt dem. Det er også slik at når det er demokratisk vedtatt at norske styrker skal settes inn i en krigsoperasjon, har også det tapende mindretall en slik lojalitetsplikt. Det holder ikke for dem som deltar, at norske politikere forsikrer at det ikke er jagerflygerne de anklager, men det politiske flertall som har sendt dem. Hvis man mener, og hevder, at legitimiteten ikke er i orden, omdefinerer man samtidig dem som bruker våpnene fra soldater til mordere. Når man i tillegg antyder at norske jagerflygere kan bli stilt for en internasjonal krigsforbryterdomstol, går man langt over streken. De som gjør sin plikt med livet som innsats, og ikke minst deres familier, har et ubetinget krav på vår alles lojalitet så lenge de utfører sin tjeneste. Den politisk beslutningen er fattet og diskusjonen bør ikke tas opp igjen før etter at operasjonene er avsluttet. Så lenge norske soldater er i kamp, har de krav på full støtte fra oss alle, alle oss som ikke risikerer noen verdens ting.