Jeg og mange med meg ønsker filmene tilbake på den kanalen som flest folk får inn. Befolkningen som for eksempel ikke kan se mandagfilmen, skulle leiet denne på video og sendt regningen til NRK1. Hvis ikke burde vi etter hvert som vi mister tilbud som før var på NRK1, også få redusert lisens.

ROALD FOSSE, FYLLINGSDALEN