Det er tidligere skrevet mye om Bergen som filialby. Dvs trenden at hovedkontorer flytter fra Bergen og etableres i Oslo – med Bergen Banks (nå DnB) flytting fra Torget i Bergen til Aker Brygge i Oslo som kroneksempel. TV 2s schizofrene forhold til hovedkontor er et tilsvarende eksempel. Et annet tema i samme genre er at Bergen er soveby – eller forstad til Oslo. Flyene mandag morgen fra Flesland til Gardermoen gir god næring for en slik påstand.

Fra mitt ståsted i Oslo, er det lett å være enig i slike karakteristikker. Bergen tappes langsomt for hovedkontorer, og kan karakteriseres som en filialby. Byen vil ende opp som underleverandør av ekspertise og råvarer, mens beslutningene fattes utenfor byen – fortrinnsvis i hovedstaden.

Og jeg snakker av egen erfaring. Selv ble jeg uteksaminert fra NHH høsten 1990. Av de ca 300 studentene som gikk ut ved årsskiftet og utover våren, husker jeg kun en 10-20 personer som fikk jobb i Bergen. og av disse er det ikke mange som fremdeles jobber der. De fleste – inkludert meg selv – flyttet fra Bergen da karriereønskene etter hvert ikke ble oppfylt i hjembyen.

Problemet er at byen har få rekrutteringsstillinger for nyutdannet merkantil arbeidskraft, og det blir for liten bredde, utvalg og dynamikk i det lokale arbeidsmarkedet etter hvert som karrieren utvikler seg. Forholdene blir rett og slett for små. Det blir for få spennende jobber og etter hvert blir også antall spennende kandidater begrenset. Ressurser må da rekrutteres utenfra byen.

Jeg tror denne trenden vil forsterkes ytterligere i årene som kommer – og den er heller ikke mulig å snu. Problemet er at også Oslo er i ferd med å bli full av filialer, ikke bare for Stockholm, Helsinki eller København, men like mye London, Amsterdam, Brussel eller San Fransisco. Globaliseringen av næringslivet, oppkjøp og internasjonal politikk er noen av årsakene til denne utviklingen

Hvorfor tappes Bergen for siviløkonomer og annen høyt kvalifisert arbeidskraft? Jeg har allerede pekt på manglende bredde og dynamikk i det lokale næringslivet, noe som er selvforsterkende. Fysisk nærhet til beslutninger og synlighet for beslutningstakerne, er en annen årsak. Etter at Gardermoen kom, er avstanden til Bergen faktisk blitt betydelig større. Lønningene i Oslo ligger også skyhøyt over resten av landet, og det er ikke uvanlig at arbeidstakere får flyttegodtgjørelse og støtte for å flytte til Oslo – en slags omvendt distriktsstøtte, så å si.

Bergen må innse at løpet er kjørt, byen kommer fortsatt til å miste sine siviløkonomer – dessverre.

Av Jon Osvald Christensen siviløkonom