37 forhold ble mannen dømt for i Bergen tingrett.

Hovedsakelig tyveri av bankkort og fra biler, men også andre ting, blant annet narkotikalovbrudd og vold.

I dommen på hele 30 sider viser dommeren til en Høyesterettsdom fra 1997 der det står at «et vesentlig antall av vinningsforbrytelsene begås av en liten gruppe personer, og at straffenivået for tilbakefallsforbrytere (...) derfor må skjerpes for å beskytte samfunnet mot de skadelige utslag av denne gruppens aktiviteter». Den samme dommen fastslår at den rabatten lovbrytere har fått ved pådømmelse av flere straffbare forhold samtidig er blitt for stor.

Retten viser dessuten til at 39-åringen er domfelt hele 21 ganger før, hovedsakelig for vinning og narkotikalovbrudd, men også for vold.

Dommen konkluderer med å gi mannen to år og to måneder ubetinget fengsel. I tillegg må han betale 140.000 kroner i erstatning.