Ingen personer kom til skade, men en parkert bil skal ha fått mindre materielle skader. Tre personer befant seg i umiddelbar nærhet av bygget da skorsteinen raste ned, og var sekunder fra å få den i hodet.

Det er Universitet i Bergen som eier bygget, som for tiden huser vitenskapelig ansatte ved institutt for kunsthistorie. Bygget og området rundt ble sperret for all ferdsel ved 16-tiden.