Som lyn fra klar himmel ble de 150 ansatte i Morsmålsundervisningen i Bergen informert om at hele enheten skulle legges ned. Det skjedde på et personalmøte 20. januar.

— Ingen ansatte har vært tatt med på råd. Til og med rektor var ukjent med planene, sier tillitsvalgt Henning Freudenthal.

Uheldig pedagogisk

Byrådet vil legge ned administrasjonen og flytte lærerne ut på enkeltskoler, med mellom fem og ti lærere på hver skole. Det skal korte ned reisetiden for den enkelte lærer som underviser på flere skoler.

For ytterligere å effektivisere undervisningen, skal lærerne ikke lenger gi ukentlig undervisning til elevene, men samle undervisningen i større bolker. På denne måten spares mye reisetid, og hver enkelt lærer er på den enkelte skole over lengre tid.

— Ut fra et ønske om å effektivisere, kan dette virke fornuftig, men pedagogisk er dette svært uheldig, sier Freudenthal.

— Ved det nye opplegget kan det gå to måneder der eleven ikke ser læreren. Elevene er i en sårbar innlæringsfase. De trenger kontinuerlig oppfølging. Når det oppstår problemer på grunn av språk og kulturelle forskjeller, kan vi følge dette opp fra uke til uke med skolen og rydde problemene av veien. Nå får problemer mulighet for å utvikle seg til det verre. Det vil gjøre integreringen vanskeligere.

- Råkjør fra byrådet

— Dette er ikke en enkel omorganisering. Det er en dramatisk omlegging, som svekker tilbudet til fremmedspråklige elever. Denne omleggingen krever en bredere politisk behandling og kan ikke gjennomføres av byrådet alene, sier leder for oppvekstkomiteen, Ragnhild Hedemann (SV).

I et brev til byrådet krever hun at denne saken også behandles av bystyrets organer. Høyre, Frp, RV og Venstre stiller seg bak Hedemanns krav om at byrådet ikke kan behandle denne saken alene.

— Her har skjedd et råkjør i forhold til fagmiljøet. De er ikke hørt og ikke konsultert og ante ingenting da de kom til personalmøtet. I tillegg ble de pålagt taushet om saken. Dette er svært kritikkverdig og likner ikke på en god arbeidsgiverpolitikk. Og hva med foreldrene? De aner ingenting om denne omleggingen, sier Hedemann.

— Jeg sier ikke at Morsmålsundervisningen ikke kan organiseres bedre, men denne modellen synes jeg er svært dårlig begrunnet. Dessuten ødelegges et fagmiljø, som er bygd opp over 15 år. Et miljø som deler kunnskapen sin med kommuner på hele Vestlandet.