Byrettsdommer Gunnar Torkildsen var ikke nådig mot det danske rederiet. Til tross for det ikke kunne bevises at skipperen hadde prøvd seg på tyvfiske, slo retten til med en knallhard dom både mot ham og rederiet.

Manglet sider

Den 23. februar i år styrte skipper Alf Gundersen tråleren "Triton" inn i norsk økonomisk sone. Sammen med en annen tråler skulle "Triton" fiske sild.

Reglene er krystallklare. All fangst i norsk sone skal registreres i en fangstdagbok. Denne skal være innbundet og ha nummererte sider. Gundersen har forklart at han midt ute i Nordsjøen oppdaget at det bare var en side igjen i fangstdagboken. Han hadde nå valget mellom å dra tilbake til Danmark for å hente ny (en seilas på 35 timer), eller fortsette fisket uten fangstbok.

Skipperen valgte det siste, men han registrerte fangsten på 130 tonn sild i en notisblokk.

Så kom kystvakten

Gundersen innrømmet bokklusset da "Triton" ble bordet av Kystvakten den 1. mars. Fiskeriinspektøren fikk se både dagboken og notisblokken, men var ikke fornøyd.

Skipet ble derfor beordret til Bergen. Her fikk skipperen et forelegg på 25.000 kroner. Samtidig bestemte Hordaland politidistrikt seg for å inndra fangsten. Dermed fikk rederiet et forelegg på 175.00 kroner.

Verken rederiet eller skipper Gudnersen godtok foreleggene. Dermed havnet saken i Bergn byrett. Retten mener at skipperen visste at han brøt loven, og dermed handlet forsettlig. Det er ikke bevist at dette var et forsøk på tyvfiske. Fangsten ville nemlig uansett bli registrert på skikkelig vis hvis "Triton" hadde kommet seg til fiskemottaket i Danmark.

Byretten fant det passende å gi skipper Gundersen en bot på 12.000 kroner. Den danske rederen, Johan Karl Hjermitslev, må ut med 175.000 kroner. Papirmangel kan tydeligvis være en kostbar affære. Særlig til sjøs.