Når de nevnte partier med jevne mellomrom har gått hardt ut mot kommunalt sløseri må jo et tiltak som dette være å møte seg selv i døren. Å grave et hull for kun å fylle det opp igjen må jo være sløsing på sitt verste. Når arbeidet først er kommet så langt som det er mener jeg det grenser mot forakt for skattebetalerne å reversere prosessen. Det eneste fornuftige må være å fortsette arbeidet.

En kan undres over hvorfor Høyre og Fremskrittspartiet vil prioritere et bysentrum tilrettelagt for biler som produserer eksos og svevestøv. Hva har de imot et sentrum som gir trivsel og velvære, et sentrum for folk flest, også astmatikere. Smoglokket over byen på rolige vinterdager burde være argument godt nok for en opprustet Festplass. Den vil da bli et bindeledd mellom Smålungeren og parken rundt Musikkpaviljongen. Byparken vil endelig kunne bære sitt navn med rette.

Argumentet om mangel på parkeringsplasser i sentrum kan sikkert diskuteres lenge og vel ennå. Bergen trenger muligens Klostergarasjen. Men kom ikke og fortell meg at det antallet parkeringsplasser som nå er fjernet fra Festplassen ikke er erstattet mange ganger med utbyggingen av ByGarasjen og parkeringsplassen på Nøstet. Jo, det er riktig at Festplassen er mer sentral enn disse, men vi snakker om relativt korte avstander. Og der går gratisbusser.

JAN-ERIK BAADSVIK, STUDENT