Dette er to av landets største innenlandske ferjeselskap, og det nye navnet blir Nordvestlandske AS.

I begge fylkene er det et mindretall som ønsker andre løsninger. I Sogn og Fjordane vil Fremskrittspartiets to representanter heller selge Fylkesbaatane.

I Møre og Romsdal ble samarbeidsavtalen vedtatt med 11 mot 4 stemmer i fylkesutvalget. Mindretallet er misfornøyd med at Møre og Romsdal bare får 41 prosent av aksjene i Nordvestlandske AS, til tross for at MRF er det klart største av de to ferjeselskapene.

(NTB)