Hva har HSD (og tidligere BNR) gjort siden Osterøybrua åpnet? De har ensidig redusert avgangene, gang etter gang. Da kan man ikke forvente annet enn at trafikktallene synker!

La meg sette søkelys på noen momenter: Veiskilting på E 39 v/kryss RV 567 (Breisteinskrysset) viser skiltingen Breistein 2 km. Intet viser at RV 567 fører til fergesambandet og Osterøy. Tilsvarende på Osterøy-siden; veiskilting til Bergen viser alle over Osterøybrua, ingen over fergesambandet. Veiskilting er Vegvesenets ansvar, men det fritar ikke HSD for medansvar for god skilting.

På Breistein fergekai er det intet oppslag som viser fergerutene (det har manglet i årevis). Sørg for en synlig og skikkelig oppslagstavle på begge fergeleiene som viser rutene og annen relevant informasjon. Jeg har selv stått på fergeleiene og ventet på ferger som har vært innstilt, men hvor det har totalt manglet informasjon om dette på fergeleiet!

Markedsfør sambandet til eksisterende og potensielle kunder. Markedsfør Osterøy via både ferge og bro. Vis at sambandet eksisterer, vis når det lønner seg økonomisk å benytte fergen i stedet for Osterøybrua, få kundene til å være bevisste i sitt valg for å opprettholde, — ja, til og med få et bedre fergesamband.

Er dagens ferge den optimale i sambandet? Kan det tenkes en mindre ferge som kunne trafikkere større del av døgnet, sammen med en suppleringsferge som kunne settes inn i trafikktoppene, noe som både ville gi bedre dekning, økt trafikk og mindre kostnader?

Dersom HSD ikke er interessert i å drive sambandet, bør de overlate konsesjonen til noen andre. Driften av sambandet frem til nå kan synes helt uten ambisjoner og ansvar for et tjenlig, fremtidig samband. Jeg kan ikke peke på en eneste handling fra HSD som viser at selskapet har ambisjoner i så henseende, - kan HSD?

SVERRE OLSEN, MJØLKERÅEN