— Der er en del biter som skal falle på plass, ja, sier sjefingeniør Ove Bjørkhaug i kommunens veietat. Først skal det etableres midlertidige lagerfasiliteter på Blomstertorget fordi Skur 10 på Bryggen, det torghandlerne bruker i dag, skal rives - og det skal skje før 17. mai.

Så skal vann- og avløpsetaten legge om noen ledninger, og deretter kommer veivesenet for å legge nytt dekke. Meningen eller håpet er, som vi også har skrevet før, at alt dette skal være gjennomført til sankthans - og vi håper dette kan være til en smule beroligelse, i hvert fall inntil videre.