N Personer med fremmedartete navn opplever at de ikke har samme sjanser på jobbmarkedet, som folk med norske navn.

N Aktive tillitsvalgte kan få problemer hos nye arbeidsgivere, og blir sett på som bråkebøtter.

N Seksuell legning.

N Graviditet. Kvinner opplever å bli nektet jobb, hvis de svarer bekreftende på at de ønsker seg barn i nær fremtid.

N Politiske meninger. LO mener det forekommer sjelden at jobbsøkere blir diskvalifisert på grunn av politisk engasjement.