På landsbasis skal åtte riksveier og en europavei skal sikres bedre mot ras etter at Samferdselsdepartementet mandag fordelte en tilleggsbevilgning på 50 millioner kroner.

I Hordaland har fire strekninger fått tildelt 15 millioner til sammen. Det er riksvei 551 ved Mauranger i Kvinnherad kommune, riksvei 7 gjennom Tokagjelet i Kvam, riksvei 550 ved Eitrheimstunnelen i Odda og riksvei 7 ved Bruravik ferjekai i Ulvik.

Jubel i Hardanger

Hardanger-regionen stikker med andre ord av med hele Hordalands-potten. En av dem som jublet over departementets fordeling, er lokalpolitiker Ingebjørg Winjum fra Granvin. Hun er partifelle av samferdselsministeren, og mener Torhild Skogsholm har valgt rett når Hordaland og Hardanger stikker av med mesteparten av raspengene.

— Dette har vi jobbet for lenge, og nå må vi være fornøyd. Disse strekningene er svært rasutsatte og har mye trafikk. For Granvin sin del er det klart at riksvei 7 er viktigst, men alle strekningene er nødvendige for regionen, sier Winjum til bt.no.

Den såkalte Aga-parsellen i Ullensvang stod heller ikke denne gangen på Samferdselsdepartementets liste, uten at det overrasker Winjum.

— Det er et prosjekt som må gå over mange år og vil koste veldig mye penger. Vi må ikke gi oss, men akkurat nå kan vi glede oss over et stort bidrag til å bedre sikkerheten langs veiene i Hardanger, sier hun.

Fem millioner til S&Fj.

Riksvei 13 Torsnes - Vetlefjorden i Balestrand i Sogn og Fjordane skal rassikres for 5 millioner kroner.

I Rogaland skal riksvei 503 Gloppedalen sikres bedre mot ras for 14 millioner kroner. I Møre og Romsdal får E39 Spjelkavik - Kjelbotn (Ørskogfjellet) og riksvei 70 Gyl - Øydegard utbedringer for 6 millioner kroner.

Den siste veien som skal få rassikring, er riksvei 76 Tosenvegen i Nordland, som får 10 millioner kroner av departementet.

— Rassikring er viktig både for å hindre ulykker og for å øke tryggheten hos dem som ferdes på rasutsatte strekninger. Med denne tilleggsbevilgningen vil til sammen 600 millioner kroner bli brukt i år til prosjekter og tiltak som er med på å sikre mot ras på riksveinettet. Dette er mer enn noen gang tidligere, sier samferdselsminister Torild Skogsholm (V).

SIKRER: Slike ras skal det bli færre av. Dette bildet er fra riksvei 7 like øst for Brimnes.