RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bt.no

Den nye soknepresten i Sund heter Harald Grønnevik. Han er 55 år gammel, og er i dag sokneprest i Rennesøy i Rogaland. Tidligere har han vært residerende kapellan i Osterøy og sjømannsprest i Liverpool.

Også i Alversund er det tilsatt ny sokneprest i et engasjement på tre år. Denne stillingen har Idar Simonsen fått. Han er 53 år gammel, og er i dag ansatt som prostiprest i Nordhordland. Siste år har Simonsen også fungert som stiftskapellan i Bjørgvin, der han har hatt ansvaret for Jubileum 2000, som var fjorårets store kirkelige feiring av 2000 årsjubileet for Jesu fødsel. Nåværende sokneprest i Alversund, Kåre Mestad, fortsetter som prost i Alversund.

Lars Petter Eide kan snart sette kursen mot Slettebakken menighet i Bergen, der han er ansatt som ny kapellan. Eide, som er oppvokst i nabomenigheten Fridalen, er 33 år gammel, og har de seks siste årene vært ungdomsprest og prostiprost i Nordfjordeid.

Også Landås menighet får ny kapellan. Han heter Stein Ove Skadal og er i dag sokneprest i Vågsøy. Skadal er 44 år gammel, og har tidligere også vært sokneprest i Askvoll og kapellan i Alstadhaug.

Soknepresten i Sveio, Terje Nag er femtemann på listen over prester på flyttefot i Bjørgvin. Han er ansatt i et 3,5 årig engasjement som prostiprest i Sunnhordland. Nag er 50 år gammel.