Av Lars Sponheim,leder Venstre

Rambøl bruker det kjente debattknepet å tillegge meg meninger jeg ikke har. Jeg og Venstre har på ingen måte nedvurdert betydningen av klare holdninger, grensesetting og foreldrenes ansvar. Tvert imot. Når jeg går inn for at foreldre skal kunne varsle politiet og hjelpeapparatet om at ungdommene deres er har et narkotikaproblem, uten at de samtidig anmelder sine egne barn, er det nettopp for at foreldrene lettere skal ta sitt ansvar.

En mer menneskelig narkotikapolitikk er ingen aksept av narkotikamisbruk, men en forståelse av at rusmisbruk først og fremst er et sosialt problem.

Jeg har ingen tro på at vi løser problemene med illegale rusmidler ved at rusmisbrukerne gis maksimalt dårlige betingelser for sine problemfylte liv. Når vi i fjor satte en lite hyggelig rekord med 327 overdosedødsfall i Norge, er det et tegn på at den nåværende politikken ikke fungerer.

Jeg mener vi trenger et nasjonalt kriseprogram for å bekjempe overdosedødsfallene. En kraftig styrking av forebygging og ettervern, tilbud om behandling for alle som ønsker det og økt mulighet for behandling med medikamenter, er viktige og nødvendige tiltak. I tillegg bør det åpnes for helserom/sprøyterom der misbrukere kan få veiledning og hjelp av helsepersonell.

Sosialminister Guri Ingebrigtsen har til nå gjemt seg bak formalia og juridiske spissfindigheter i sitt svar på Venstres utfordringer. Det er mitt håp at hun, Rambøl og andre Ap-politikere nå forlater gamle skyttergraver og er med på en åpen og fordomsfri debatt om en mer menneskelig narkotikapolitikk. Det viktigste er å redde liv og sikre misbrukerne en best mulig tilværelse og et verdig liv.