I Bergens Tidende 14.10. sto det blant annet om dr. Kirsten Rokstad i forbindelse med lønnsøkningen til fastlegene og at flere var utilgjengelig. Det som sto svarer ikke til realitetene når det gjelder dr. Rokstad. Hun er den mest tilgjengelige legen jeg noensinne har møtt. Hun svarer ofte selv telefonen og det er aldri problem å få time. Den aktuelle uken BT ringte henne var hun på kurs i USA. Hun er en lege som gjerne jobber til 19 om kvelden og er en god hjelp og støtte for pasientene. At hun sto som lønnsvinner i 2001 skyldes arv. Dr. Kirsten Rokstad er en profesjonell og dyktig lege, som jeg er strålende fornøyd med. Kritikken mot henne er helt feilaktig.

EN SVÆRT FORNØYD PASIENT