Han kommer med påstander og synsinger som ikke har rot i virkeligheten.

Hausken forsvarer dagens høsting av tare med en høstesyklus på bare 4,5-5 år. Dagens høsting av tang og tare er rovdrift av tareskogen. Vet Hausken at langvarig trålt tareskog kan sammenlignes med plantet granskog? Den frodige, varierte og artsrike tareskogen blir omdannet til en artsfattig og ensartet kulturskog. I enkelte områder kommer ikke tareskogen skikkelig tilbake.

En tareplante trenger minimum 7-8 år før den kan karakteriseres som en fullvoksen plante, men det er funnet tareplanter på opptil 20 år i den norske skjærgården.

På fullvoksne planter er det funnet over 80 arter med over 10.000 individer av ulike dyr.

Tareskogen er av forskere karakterisert som havets regnskog.

Resultatet av mangeårig taretråling er redusert biodiversitet med den konsekvensen at fisk, sjøfugl og pattedyr, som er avhengig av tareskogen, ikke finner den næring og de skjulestedene de trenger.

Miljøvernforbundet er ikke motstander av utnyttelse av ressursene langs kysten, deriblant taretråling, men dagens taretråling har dokumenterte negative konsekvenser for både fiskerier og sjøfuglkolonier. Dagens taretråling er ikke bærekraftig ressursforvaltning. Mangeårig taretråling i Bremangerpollen har ført til ødelagt hummer— og torskefiske. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har innrømmet at taretråling har hatt negative konsekvenser for et utvalg sjøfuglreservat i fylket.

Taretrålere har selve trålen fastmontert i kran på båten. Dette gir båten mulighet til å nå tareskog utenfor selve båtens rekkevidde. Miljøvernforbundet har dokumentasjon, både gjennom egen dykking og film/foto/vitneobservasjoner, på hvordan taretrålere tråler etter tare på liten dybde.

Det er uinteressant om det er snakk om fingertare eller stortare. Taretråling er dokumentert utført på liten dybde.

Det er plass til flere, både medlemmer og andre, i Miljøvernforbundet som kan lære av vårt grundige arbeid med taretråling. Arbeidet har vært ledet av Kurt Oddekalv i samarbeid med fagansvarlig Ørjan Holm. Etter å ha arbeidet med taretråling i snart 8 år har vi skaffet oss en solid kunnskap om både næringen og de konsekvensene taretråling har for både tareskog, sjøfugl og fiskerier. Arbeidet vil fortsette i samme styrke i vår kampanje for et levende hav.

Jan Hausken bør for øvrig skaffe seg litt bedre kunnskaper om taretråling og marinbiologi før han går til angrep på Miljøvernforbundets arbeid mot taretråling.

Kurt Oddekalv, leder, og Ørjan Holm fagansvarlig Norges Miljøvernforbund