Dette er ikke riktig, hvis Tystad har uttalt dette uttaler han seg i beste fall mot bedre vitende, i verste fall er det en direkte løgn. Hvis det er BTs påstand, er det uttrykk for et slett journalistisk arbeid.

Pensjonistpartiet gikk i helse— og sosialutvalg meget sterkt imot opprettelsen av sprøyterom som vi karakteriserte som medvirkning til og oppmuntring av lovbrudd.

Det viste seg i ettertid at daværende sosialministeren var av samme mening, og også satte foten ned.

FRANK W. HANSEN, BYSTYREREPRESENTANT PENSJONISTPARTIET