I et intervju med undertegnede i Bergens Tidende 27.01., satte jeg frem en påstand om at Lars Ramstöm og hans forskningsinstitutt delvis var finansiert av snusindustrien. Det er intet grunnlag for en slik påstand og undertegnede beklager sterkt at den ble fremsatt. Lars Ramstöm har vært en pioner i svensk tobakksforskning og har flere sentrale publikasjoner på området.

KARL ERIK LUND,

FORSKER VED STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING