Det er intet grunnlag for en slik påstand og undertegnede beklager sterkt at den ble fremsatt. Lars Ramstöm har vært en pioner i svensk tobakksforskning og har flere sentrale publikasjoner på området.

KARL ERIK LUND, FORSKER VED STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING