Av Jørgen Christian Meyer,

professor,

formand for undervisningskomiteen ved Historisk institutt

Jeg kan naturligvis ikke her komme ind på det konkrete sensur af nævnte student; men skal kort gøre rede for, hvorledes et sådant resultat kan forekomme med dagens karaktersystem.

Faget det drejer sig om, har en eksamen, som består af to dele, hvor den ene del tæller 75%, og den anden 25%. For at bestå eksamen, kræves der ståkarakter i begge dele. Den første del er langt den største, og her får studenten karakter på det arbejde, som sker hen i løbet af semesteret, i form af skrivning af mindre semesteropgaver.

For at sikre, at studenterne også læser øvrige dele af pensum, som ikke berøres heraf, afsluttes semesteret med en almindelig skoleeksamen. Dette gøres for at sikre den faglige kvalitet i uddannelsen.Høstsemesteret var det første semester med denne eksamensordning, og mange studenter fejlprioriterede deres tid og satte sig ikke grundigt nok inde i hele pensum. Det førte til, at mange studenter fik meget bedre karakter på delen med semesteropgaver, end den mindre del med skoleeksamen.

En del fik endog stryk på det sidste, og ifølge eksamensordningen, som studenterne er kendt med, betyder det så samlet stryk, uanset kvaliteten på semesteropgaverne.Det at semesteropgaver og skoleeksamen tæller så forskelligt, kan få store udslag i de få tilfælde, hvor en kandidat efter en klage får justeret karakteren på skoleeksamen fra stryk til ståkarakter.

Lad os tage et helt tænkt eksempel. En kandidat har fået 2.0 på semesteropgaverne, som altså tæller 75%. Efter en klagesag bliver karakteren på skoleeksamen, som tæller 25%, ændret fra stryg til 4,0, som er den laveste ståkarakter. Den samlet karakter bliver så 2.5.

På intet tidspunkt er der således tale om nogen vilkårlig karaktergivning, hvor en kandidat til en konkret enkelteksamen, flyttes fra stryk til knallkarakter.

Man kan synes at hele karaktersystemet i sådanne tilfælde, hvor en kandidat står på vippen til at bestå en af de nødvendige dele, giver alt for store udsving, og Historisk institutt er da også ved at gennemgå hele sin eksamensordning på det nye bachelor-niveau.