For Danmarks vedkommende er utsagnet korrekt. Danskene møtte tyskerne med symbolsk motstand den 9. april og kapitulerte etter noen få timer. Men alle som kjenner Norges nyere historie, bør vite at vi først la ned våpnene den 10. juni, etter at våre allierte trakk seg ut noen dager tidligere. Kampene her i landet varte altså i to måneder, lenger enn i noe annet land som tyskerne invaderte i 1940, inkludert Frankrike. Dette må vi huske.

ARNE LYNGVI, BERGEN