I avisen Dagen går utenriksminister Jagland ut og anbefaler de ansatte i Utenriksdepartementet kurs i positiv tenkning og hinduisme i moderne form. I hele forrige århundre har de kristne verdier betydd noe for vårt land, og vi ønsker ikke at utenriksminister Jagland skal ødelegge disse verdier. I dag er det viktig at den oppvoksende slekt får gode verdier å bygge sitt liv på, og vi ønsker ikke at Jagland skal ødelegge det foreldre har bygd opp.

Vi ønsker at den oppvoksende generasjonen får gode verdier å bygge sitt liv på, og derfor er det viktig at vi til høsten får en regjering som fører de kristne verdier videre.

ARILD SANDVOLL,TROMSØ