Med valget av Ariel Sharon som statsminister i Israel har det oppstått en ny situasjon, og en opptrapping av konflikten. Vi i SV mener at dette må møtes med en mye klarere holdning fra norsk side. Den norske regjering ser ut til sidestille partene i konflikten. Da glemmer den at partene har svært ulike utgangspunkter. Israel er en okkupantmakt med enorme militære ressurser. Palestina er den okkuperte part. Dette gir Israel hovedansvaret for å få slutt på volden. At regjeringen i dagens situasjon sitter musestille er tegn på feighet.

En rekke organisasjoner, medier og enkeltpersoner har engasjert seg i solidaritet med Palestina for å få sterke reaksjoner mot Israel. Det er for eksempel grunn til å berømme Kåre Willoch for hans klare holdninger. I EU har man tatt til orde for at Israels opptreden kan få handelspolitiske konsekvenser. Regjeringen bør derfor ta initiativ internasjonalt for å få til en boikott av varer produsert i de ulovlige israelske bosettingene i palestinske områder. I tillegg bør Norge drive økt solidarisk handel ved å importere varer produsert av Palestina.

Åge R. Rosnes,sentralstyremedlem SV